Tuesday, 6 December 2011

NILAI-NILAI UTAMA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


NILAI-NILAI UTAMA
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


·         Taat setia
·         Bertanggungjawab
·         Adil dan saksama
·         Ketetapan masa
·         Akauntabiliti
·         Kepemimpinan berkesan
·         Kreatif dan inovatif
·         Pengurusan diri cemerlang

·         Amanah, bersih, jujur
·         Berkecuali
·         Berprestasi cemerlang/berkualiti
·         Profesionalisme
·         Kejujuran intelektual
·         Bekerjasama
·         Mengutamakan pelanggan
·         Berusaha memajukan diri

No comments:

Post a Comment