Sunday, 4 December 2011

Perbezaan Antara Manusia & HaiwanPerbezaan Antara Manusia & Haiwan

Ciri Yang
Membezakan Antara
Manusia Dan Haiwan
Ialah Ilmu.
Maka Manusia
Menjadi Mulia
Kerana Ilmu
Dan Bukan
Disebabkan
Kekuatan Dirinya.

Imam Al Ghazali

No comments:

Post a Comment